Thuê Xe Đà Nẵng Đi Ngũ Hành Sơn – Hội An

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
80Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 900.000 VNĐ

Thuê xe Đà Nẵng đi Thành phố Huế

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 260Km 1.400.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ

Thuê xe Đà Nẵng đi Núi Thần Tài

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
8h/90Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Thuê xe Đà Nẵng đi Mỹ Sơn – Hội An

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
170Km 700.000 VNĐ 950.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ