Thuê xe Đà Nẵng Đi Thánh Địa Mỹ Sơn [Đưa đón tận nơi]

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
8h/100Km 700.000 VNĐ 800.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

Thuê Xe Đà Nẵng Đi Ngũ Hành Sơn – Hội An

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
80Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 900.000 VNĐ

Thuê xe Đà Nẵng đi Hội An

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
1 chiều  250.000 VNĐ 300.000 VNĐ 450.000 VNĐ
2 chiều 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ

Thuê xe Đà Nẵng đi Núi Thần Tài

0975.491.368 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
8h/90Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ